Contacte

President Banda i Escola de Música de Sa Pobla
Jordi Vanrell Batle (jordibatle@gmail.com
Tel.  686 016 044

Escola de Música de Sa Pobla

Directora de l'Escola: Karen Alonso Serrano (karenalonso2003@gmail.com)
Tel. 646 827 622

Banda de Música de Sa Pobla

Director de la Banda: Vicente Bono Sáez (vicentebonosaez@gmail.com)
Tel. 619 12 74 82

Correu electrònic Banda i Escola: musica.sapobla@gmail.com

Pàgina Facebook: Banda i Escola de Música de Sa Pobla 
Pàgina web Ajuntament: www.sapobla.cat apartat Associacions i Entitats – Música 

Direcció:  Edifici Ca’n Garroví, Plaça d'es Mercat, s/n, 07420, Sa Pobla.

Tel. 871 997 130